ติดต่อเรา

เวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ 09:00 น. - 18:00 น. (ตามเวลาไทย)


สำหรับ STV VISA ติดต่อที่:

: +66(0) 29361555 ext 1144, 1145

: stvvisa@thailongstay.co.thสำหรับ Retirement Visa และ
Business Partnerships ติดต่อที่:

: +66(0) 29361555 ext 1183

: marketing@thailongstay.co.th

Contact Us

Business Hours:
Monday - Friday 09:00 - 18:00 (Thailand Time)


For STV VISA please contact:

: +66(0) 29361555 ext 1144, 1145

: stvvisa@thailongstay.co.th


For Retirement Visa and
Business Partnerships please contact:

: +66(0) 29361555 ext 1183

: marketing@thailongstay.co.th